ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบสังคม

  • ซีพี-เมจิ สนับสนุนกาชาดสระบุรี พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

    วันพุธ 1 ธันวาคม 2564

  • ซีพี-เมจิ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนรอบสถานประกอบการให้ห่างไกลโควิด-19

    วันศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้า “โครงการส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” บรรเทาวิกฤติการณ์โควิด-19 สร้างศูนย์พักคอยชุมชน ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564