ข่าวสาร-กิจกรรม

CSR “ซีพี-เมจิ” มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม

วันอังคาร 19 มิถุนายน 2561

            ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ   จิตอาสา พัฒนาสังคม  ด้วยการ มอบสนามเด็กเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุข ให้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี