เกี่ยวกับซีพี-เมจิ

วิสัยทัศน์

ซีพี-เมจิ จะเป็นบริษัทด้านผลิตภัณฑ์นม
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล
ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่เต็มไป
ด้วยแรงบันดาลใจ
และดำเนินธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ

พันธกิจ

ซีพี-เมจิ เป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์
นมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มุ่งมั่นใน
การตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของผู้บริโภคและคู่ค้า
โดยนำเสนอสินค้า
และบริการที่มุ่งเน้นคุณค่า
ด้านสุขภาพ รสชาติ
และความสดที่มี
คุณภาพยอดเยี่ยมภายใต้เทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ทันสมัย
และรับผิดชอบต่อสังคม