ผลิตภัณฑ์

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
กาแฟลาเต้ สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
กาแฟลาเต้ สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
กลิ่นเมล่อนญี่ปุ่น

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคแท้ 100%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสกาแฟ

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสช็อกโกมอลต์

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสช็อกโกแลต

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสสตรอเบอร์รี

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
กลิ่นดาร์คช็อกโกแลต

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคแท้ 100%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสกาแฟ

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสช็อกโกแลต

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสมอลต์

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสสตรอเบอร์รี

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
กลิ่นดาร์คช็อกโกแลต

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคแท้ 100%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสกาแฟ

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสช็อกโกแลต

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสมอลต์

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสสตรอเบอร์รี

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน ต่ำ

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคแท้ 100%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคแท้ 100%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
รสช็อกโกแลต

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน 0%

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
สูตรไขมัน ต่ำ

เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคแท้ 100%