ข่าวสาร-กิจกรรม

อนุรักษ์ป่า รักษ์ปลา รักเขาสามหลั่น

วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2560

บริษัทซีพี-เมจิจำกัด โดยหน่วยงาน Sustainable ร่วมกับส่วนราชการ จ.สระบุรี (กรมป่าไม้และกรมประมง) ร่วมกันจัดงาน CSR ‘ รักษ์ป่า รักษ์ปลา รักเขาสามหลั่น’ ในวันที่ 20 ต.ค.60 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการตอบแทนคุณแผ่นดิน