ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ สนับสนุนกาชาดสระบุรี พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วันพุธ 1 ธันวาคม 2564

ซีพี-เมจิ สนับสนุนกาชาดสระบุรี พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี-เมจิ มอบเงินบริจาคให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี เนื่องใน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี” ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์และสนับสนุนงานการกุศลต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรีเป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้