ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนรอบสถานประกอบการให้ห่างไกลโควิด-19

วันศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564

ซีพี-เมจิ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนรอบสถานประกอบการให้ห่างไกลโควิด-19

ซีพี-เมจิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 สาธารณสุขอำเภอหนองเเค ดำเนิน “โครงการ ซีพี – เมจิ ส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” จัดตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับครูในโรงเรียน Connext ED เครือข่าย ซีพี-เมจิ 5 แห่ง จำนวน 115 คน จากโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์), โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์), โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์), โรงเรียนวัดหนองครก, โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) คิดเป็น 100% ของครูทั้งหมด เป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตครู และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการสอนแบบ on site ในอนาคตต่อไป การตรวจหาไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ จาก รพ.สต.ห้วยขมิ้นและ รพ.สต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี