ร่วมงานกับ ซีพี-เมจิ

ส่วนเจ้าหน้าที่ออฟฟิศ

สำนักงานใหญ่ อาคารซีพี-ทาวเวอร์ 2 ชั้น 30

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อร่วมพัฒนา ทีมงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

สมัครงาน >

ส่วนการจัดการโรงงาน

โรงงานซีพี-เมจิ จำกัด อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี

ซีพี-เมจิ จำกัด มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน ด้านอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อร่วมพัฒนา ทีมงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

สมัครงาน >