ร่วมงานกับเรา ซีพี-เมจิ

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมพัฒนาทีมงานและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ฝากประวัติออนไลน์

ตำแหน่งงานว่าง

 • Production Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  -

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Chemistry or related Science. - 1 - 3 years of Food production experience. (A new graduate is welcome.) - Have excellent analytical and communication skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • R&D Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  -

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Chemistry or related Science. - Atleast 1 year of Product Development, R&D experience. - Have excellent analytical and problem solving skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • Quality System Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - Independently evaluating procedures in the business relative to GMP (Good Manufacturing Practices), ISO (International Organization for Standardization). - Plan, develop and implement training in regards to regulatory requirements, configuration management. - Interact successfully with individuals and groups on behalf of the Quality Systems department. - Provide consultation to project teams on Quality Systems requirements, including documentation, escalations, training, complaints and various business enabling software applications.

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Food Technology, Food Process Engineering and related field. - 0 - 2 years experience in food manufacturing. (A new graduate is welcome.) - Have excellent analytical and communication skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • Chemist Laboratory Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - Perform routine laboratory testing tasks using equipment such as balances, pipettes, pH meters, UV/Visible spectrophotometer, etc. - Define problems and objectives, develop approach, analyze results, and provide recommendations. - Evaluate the chemical and physical properties of various organic and inorganic substances such as active and in-active raw materials in order to verify the compliance with the established specifications. - Proactively develop and maintain technical knowledge in specialized area(s), remaining up-to-date on current trends and best practices.

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - B.S. Degree in Food Science, Food Technology, Food Chemistry and related field. - 0 - 2 years experience in food manufacturing. (A new graduate is welcome.) - Have excellent analytical and communication skills.

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน
 • BPI - Implementor

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - Gather information from customers regarding their needs and wants or identify opportunities for improvement - Keep accurate records for other departments - Effectively manage time and resources - Establish meetings with each implementing customer - Address, track and escalate customer issues that arise during implementation

  รายได้ (บาท) : 0

  คุณสมบัติ :

  - Bachelor of Computer Science, Computer Engineering and related field - Good communication Skill - Project Management Skill

  สถานที่ทำงาน : Saraburi

  สมัครงาน