ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบสังคม

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน รร.ประชารัฐ CONNEXT ED จ.สระบุรี

    วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563

  • กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง English Camp  Connext Ed 1 โดยการสนับสนุนของ ซีพี-เมจิ

    วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563

  • ซีพีเมจิมอบทุนการศึกษา

    วันพฤหัสบดี 24 มกราคม 2562