ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารองค์กร

  • นายกฯ พร้อมคณะ ชมบูธ CP-meiji ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ให้ผู้ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

    วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2564

  • ซีพี - เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ จ.สระบุรี ฟื้นป่าต้นน้ำ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

    วันพฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564

  • สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จับมือ ซีพี-เมจิ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

    วันศุกร์ 5 มีนาคม 2564