ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารองค์กร

  • ซีพี - เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ จ.สระบุรี ฟื้นป่าต้นน้ำ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

    วันพฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564

  • สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จับมือ ซีพี-เมจิ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

    วันศุกร์ 5 มีนาคม 2564

  • กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ซีพี - เมจิ ลงนาม MOU เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

    วันพุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564