ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารองค์กร

  • อำเภอหนองแคผนึกกำลังประชาชนและซีพี-เมจิ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้า Connext ED พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยนวัตกรรม นำประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

    วันเสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564

  • ซีพี-เมจิ มอบนมคุณภาพ เสริมพลังทีมแพทย์ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี

    วันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564