ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารองค์กร

  • ซีพี-เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

    วันอังคาร 21 มิถุนายน 2565

  • กรมอุทยานฯ และ ซีพี-เมจิ ลงนาม MOU ขยายความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สานต่อเป้าหมายประเทศและโลกเรื่อง Net Zero

    วันพุธ 11 พฤษภาคม 2565

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอน สร้างนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาทักษะเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม ในศตวรรษที่ 21

    วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565