ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ Thailand Best Managed Companies

วันศุกร์ 21 เมษายน 2566

ซีพี-เมจิ Thailand Best Managed Companies 

 

สัมภาษณ์ คุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สะท้อนภาพองค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเดินหน้า “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ให้กับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ด้วยวิสัยทัศน์หลัก 3 เรื่อง คือ มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล สร้างนวัตกรรมแห่งแรงบันดาลใจ และดำเนินธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ

อ่านต่อ: https://bit.ly/3LcFWrY