ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพีเมจิมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี 24 มกราคม 2562

วันที่ 23 มกราคม 62 เครือเจริญโภคภัณฑ์โดย ซีพี-เมจิ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (CPALL) ร่วมกับโรงเรียนบ้านแสนสุข โรงเรียนบ้านหินดาด จัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษา ในระดับชั้น ปวช.- ป.ตรี. 30 ทุน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 186 คนโดยได้รับเกียรติจาก ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานครราชสีมาเขต2 คุณสุวิทย์ จงสูงเนิน เป็นประธานเปิดงานการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นการมอบโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนต่อ เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน อันเป็นการดำเนินนโยบาย 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนประกอบด้วย ประเทศชาติ สังคม ประชาชน ให้มีความเจริญ รุ่งเรือง ตลอดไป