ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารทั้งหมด

  • อำเภอหนองแคผนึกกำลังประชาชนและซีพี-เมจิ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565

  • ซีพี-เมจิ สนับสนุนกาชาดสระบุรี พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

    วันพุธ 1 ธันวาคม 2564

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้า Connext ED พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยนวัตกรรม นำประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

    วันเสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564