ข่าวสาร-กิจกรรม

ข่าวสารทั้งหมด

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้า “โครงการส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” บรรเทาวิกฤติการณ์โควิด-19 สร้างศูนย์พักคอยชุมชน ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564

  • ซีพี-เมจิ มอบนมคุณภาพ เสริมพลังทีมแพทย์ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี

    วันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564

  • นายกฯ พร้อมคณะ ชมบูธ CP-meiji ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ให้ผู้ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

    วันจันทร์ 7 มิถุนายน 2564