ข่าวสาร-กิจกรรม

ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานขายคู่ค้าเอเยนต์

วันจันทร์ 10 กันยายน 2561

วันที 23 สิงหาคม 2561 ซีพี-เมจิ นำโดย คุณรัตน์กร กีรติรพีวัชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม CSR ตามโครงการ "ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานขายคู่ค้าเอเยนต์" เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มความสุขในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความยั่งยืนของบริษัทและคู่ค้าเอเยนต์ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้กับคุณสมยศ แช่มช้อย พนักงานขาย เอเยนต์จังหวัดอุทัยธานี ผู้ซึ่งมีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร สร้างยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความกตัญญูเลี้ยงดูบุพการีที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของพนักงานขาย