ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการ ปลูกป่า สานฝัน เพิ่มพันธุ์ปลา ซีพี-เมจิ

วันจันทร์ 10 กันยายน 2561

คุณณัฐกฤช ศิวะศรี,คุณสุจริต มัยลาภ ได้นำพนักงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงออกถึงค่านิยมองค์กรว่าด้วย 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน โดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปลูกต้นไม้ขยายผืนป่า 270 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว ร่วมกับตัวแทนหน่วยราชการ จ.สระบุรี อันประกอบด้วย ประมงจังหวัดสระบุรี,กอ.รม. น สระบุรี , แขวงทางหลวงสระบุรี ,อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย