ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันอังคาร 22 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 62 คุณแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนอแค จังหวัดสระบุรี คุณณัฐกฤช ศิวะศรี กรรมการบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด คุณสุจริต มัยลาภ คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล ร่วมกับอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ชาว ซีพี-เมจิ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนในอำเภอหนองแค ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัดหนองครก ลอกคลอง ตัดหญ้า ทำความสะอาดคลองหนองนากและจัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวสาธิตเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืนที่โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลและมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับชุมชน