ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022

วันศุกร์ 21 ตุลาคม 2565

ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022

 

ซีพี-เมจิ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตพาสเจอไรซ์ตราเมจิ ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2565 จากดีลอยท์ องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นการตอกย้ำค่านิยมหลักขององค์กร ในการสร้างคุณค่าชีวิตให้กับระบบนิเวศน์ทางธุรกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ซีพี-เมจิ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies อันทรงเกียรตินี้ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ ซีพี-เมจิยึดมั่นในหัวใจสำคัญ คือ การส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค และการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง มีประโยชน์อย่างจับต้องได้ ทั้งสองเรื่องเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ซีพี-เมจิ เติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำในธุรกิจนมพาสเจอไรซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

“ปณิธานของซีพี-เมจิ คือการ เพิ่มคุณค่าชีวิต หรือ ‘Enriching Life’ ให้กับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตน้ำนมดิบ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่บริโภคสินค้า พนักงานของบริษัท ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดถือปณิธานดังกล่าว เพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนอย่างแท้จริง”

สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “การมอบรางวัล Best Managed Companies เป็นโอกาสในการฉลองความสำเร็จให้กับบริษัทเอกชนที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น นวัตกรรม และความสามารถในการเป็นบริษัทระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  บริษัทผู้ชนะ Best Managed Companies ประจำปี 2565 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านที่กล่าวมา ขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ชนะทุกบริษัท นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยินดีกับและสนับสนุนพันธกิจที่พวกเขาที่มีต่อบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

Best Managed Companies จัดโดย ดีลอยท์ องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด การประเมินผลที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร เปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง

Best Managed Companies จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2536 ในประเทศแคนาดา และได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญที่สุด ปัจจุบันโปรแกรมนี้ยังคงจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 48 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ในปี 2565 มีบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวน 13 บริษัท