ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

วันอังคาร 21 มิถุนายน 2565

 ซีพี-เมจิ ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้าโครงการ ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

ซีพี-เมจิ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน เครือข่ายจิตอาสา ได้ลงมือปลูกต้นไม้ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาวงจันแดง ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ภายใต้โครงการ ซีพี-เมจิ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การปลูกต้นไม้ 600 ต้น ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขยายผลสู่เป้าหมาย 16,000 ต้นในพื้นที่ 80 ไร่ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของ คลองลำพญากลาง คลองลำสนธิ และแม่น้ำป่าสัก ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบจำนวน 1,000 ไร่ ในปี 2573 สอดรับกับเป้าหมายการเป็นองค์กร Net Zero ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)