ข่าวสาร-กิจกรรม

สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จับมือ ซีพี-เมจิ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

วันศุกร์ 5 มีนาคม 2564

สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จับมือ ซีพี-เมจิ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

     ศ.นสพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดี คณะสัตวแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวสลิลรัตน์  พงษ์พานิช (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย “โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเชื่อมโยงสุขภาพผู้บริโภค” พัฒนากระบวนการผลิตน้ำนมคุณภาพดี ปลอดยาปฏิชีวนะตลอดห่วงโซ่การผลิต “การเป็นฟาร์มวัวสุขภาพดี น้ำนมโคยอดเยี่ยม” เพื่อส่งต่อนมโคคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ณ อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย