ข่าวสาร-กิจกรรม

กรมอุทยานฯ และ ซีพี-เมจิ ลงนาม MOU ขยายความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สานต่อเป้าหมายประเทศและโลกเรื่อง Net Zero

วันพุธ 11 พ.ค. 2565

กรมอุทยานฯ และ ซีพี-เมจิ ลงนาม MOU ขยายความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สานต่อเป้าหมายประเทศและโลกเรื่อง Net Zero

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ บริษัท ชีพี-เมจิ จำกัด 

โดยมี นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และ ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 2 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานฯ