ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 เป็นปีที่ 2

29 August 2023

ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 เป็นปีที่ 2

ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 จากดีลอยท์ เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผู้ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์  และการเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นเลิศ พร้อมเดินหน้าตามเจตนารมณ์องค์กร “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 

นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวหลังจากบริษัทฯ สามารถคว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการ Thailand’s Best Managed Companies เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยระบุว่าความสำเร็จของบริษัทมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำจุดแข็งเรื่องนวัตกรรม คุณภาพสินค้าและบริการของเราไปพัฒนาตลาดและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม 

“ซีพี-เมจิ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ ซึ่งยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีทั้งความท้าทาย และมีทั้งโอกาส ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ 

บริษัทฯ ยึดมั่นเจตนารมณ์ขององค์กร ในการ ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ หรือ ‘Enriching Life’ ให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ เรายังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ เน้นย้ำคุณภาพในการผลิตและการบริหารภายในซึ่งเป็นกลางน้ำ และให้ความสำคัญกับคุณภาพปลายน้ำเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

นอกจากนี้เรามุ่งสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่การทำธุรกิจ เราจึงเข้าไปร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดูแลพนักงานและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่เป็นรูปธรรมไปพร้อม กับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย”

รางวัล Best Managed Companies โดยบริษัทดีลอยท์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ในประเทศแคนาดา และกลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญระดับโลกที่ยกย่องความเป็นเลิศขององค์กร ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยใช้กระบวนการประเมินผลที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร โดยผู้นำองค์กรจะต้องสามารถนำกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการปรับกลยุทธ์และนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยปรับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตน

ปัจจุบันโครงการนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องใน 48 ประเทศทั่วโลก และมีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินมากกว่า 1,300 แห่ง สำหรับประเทศไทย ในปี 2566 นี้การมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยมีบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จำนวน 27 บริษัท

----------------------------------

หมายเหตุบรรณาธิการ

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ หรือ ‘Enriching Life’ 3 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ (Health) คือการพัฒนาสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านสังคม (People) ได้แก่ การดูแลเกษตรกร พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงานและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) หมายถึง การจัดการด้านพลังงาน การอนุรักษ์น้ำ การจัดการของเสีย และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 

----------------------

ผู้ประสานงานโครงการติดต่อ

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน

ดวงกมล วงศ์วรจรรย์

 

E: duangkamol.wog@cpmeiji.com T: (6) 926619561