ข่าวสาร-กิจกรรม

CSR News

  • ซีพี-เมจิ สนับสนุนกาชาดสระบุรี พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

    1 December 2021

  • ซีพี-เมจิ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนรอบสถานประกอบการให้ห่างไกลโควิด-19

    12 November 2021

  • ซีพี-เมจิ เดินหน้า “โครงการส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” บรรเทาวิกฤติการณ์โควิด-19 สร้างศูนย์พักคอยชุมชน ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    5 August 2021