เยี่ยมชม

Milk Museum by CP-Meiji ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ตแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 รอบ 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.
กรุณาระบุข้อมูล วันที่ และเวลา เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ระบุวันจอง

ว่างช่วงเวลา 09.00-12.00
ว่างช่วงเวลา 13.30-16.30
กรุณาเลือกวันที่
ที่ต้องการเยี่ยมชม

กรุณาเลือกเวลาที่ต้องการเยี่ยมชม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ปัจจุบัน