รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงเป็นที่มาในการสร้างศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ต โดยใช้ชื่อว่า Milk Museum by CP-Meiji ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จำลองผ่านเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังปลูกฝังให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกรโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พร้อมทั้งเห็นคุณค่า และคุณประโยชน์ของการดื่มนมที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีตามแนวคิด "ชีวิตดี มีได้ทุกวัน"