ใหม่! นมเมจิ
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส*

ผลิตจากน้ำนมโคจากธรรมชาติ ที่นำมาผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์แลคเตส
ทำให้น้ำตาลแลคโตสที่ปกติมีอยู่ในนมเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลโมเลกุลที่เล็กลงทำให้ร่างกายนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
แต่ยังคงความอร่อยของผลิตภัณฑ์นมในแบบเฉพาะ ซีพี-เมจิ

นมเมจิ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสมอลต์

 • อร่อย กลมกล่อม

  อร่อย
  กลมกล่อม

 • แคลเซียม ฟอสฟอรัส สูง

  แคลเซียม
  ฟอสฟอรัส สูง

 • โปรตีน

  มีโปรตีน

ผู้บริโภคตัวจริงพิสูจน์แล้ว
97% พึงพอใจในผลิตภัณฑ์**

ผู้บริโภคตัวจริงพิสูจน์แล้ว
97% พึงพอใจในผลิตภัณฑ์**

**วิจัยโดยบริษัท นิลเส็น(ประเทศไทย) ผลสำรวจเดือน มี.ค. 2561
จากกลุ่มตัวอย่างคนที่มีอาการแพ้น้ำตาลแลคโตส ที่ได้ทดลองดื่มนมเมจิปราศจากน้ำตาลแลคโตส