text-intestine
img-h-title-1

             LB81 เป็นจุลินทรีย์ดี สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรีย ประกอบด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์
ถึง 2 ตัว อย่าง Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus สายพันธุ์ 2038 และ Streptococcus
thermophilus สายพันธุ์ 1131 เจ้า LB81 ยังเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์แท้จากประเทศบัลแกเรีย ประเทศ
ต้นกำเนิดโยเกิร์ต ซึ่งทางรัฐบาลบัลแกเรียได้ให้การรับรองว่าเป็นสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมที่พบได้เฉพาะแค่ใน
โยเกิร์ตบัลแกเรียเท่านั้น!

mascot-microorganism
img-h-title-2
benefit-info-img-01
benefit-info-img-02
benefit-info-text-02
benefit-info-img-03
benefit-info-text-03
benefit-info-img-04
benefit-info-text-04