product product product product product product product product product product

About CP-Meiji

ความเป็นมา

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์รายใหญ่ของประเทศไทย ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กับ บริษัท เมจิ จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ด้วยความมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับสากล เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเยี่ยมจากธรรมชาติ สะอาด สดใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อส่งต่อคุณภาพความสด ใหม่ และคงคุณประโยชน์ไว้อย่างเต็มเปี่ยม ไปยังผู้บริโภค ด้วยความพิถีพิถันและความใส่ใจที่ไม่เคยหยุดยั้ง ทำให้บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ตลาดนมสดพาสเจอร์ไรส์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะ เวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ยังคงสานต่อเจตนารมย์อันแรงกล้า ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์นม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วหน้า

คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับผู้บริโภค

เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายภายใต้ แบรนด์ “เมจิ” และ “เมจิ ไพเกน” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ อาทิเช่น นมสดพาสเจอไรส์ โยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมดื่ม และนมเปรี้ยวเมจิ ไพเกน เป็นต้น

นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ได้คุณค่า ซีพี-เมจิยังใส่ใจทุกขั้นตอนของการส่งมอบความสดใหม่ให้ถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นเราจึงได้จัดช่องทางจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อที่จะถนอมรักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ตลอดเวลา

ความสำเร็จ

โรงงานของซีพี-เมจิ ที่จ.สระบุรี มีระบบการผลิตอันทันสมัยครบวงจร ภายใต้การควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นมจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้โรงงานของซีพี-เมจิ มีมาตรฐานทัดเทียมโรงงานชั้นนำในญี่ปุ่น และทั่วโลก จนได้รับมาตรฐานการผลิต ดังนี้

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP)
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal)
มาตรฐานการผลิตอาหารที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การจัดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point System หรือ HACCP)
เป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยมีการควบคุมการผลิตในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย เน้นที่การป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งถึงมือผู้บริโค โดยได้รับการตรวจเข้มจาก จาก Campden BRI ซึ่งเป็นสมาคมวิจัยอาหารจากประเทศอังกฤษ

มาตรฐาน ISO9001:2008
ข้อกำหนดที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นมาตรฐานสากลโลกในการยอมรับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในโรงงาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับวิชาชีพ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลก โดยสถาบันมาตรฐานของอังกฤษ